Skip to content

Oprava kanalizácie nie je pre každého

Staviate či rekonštruujete a riešite kanalizáciu? Potrebujete vykonať kontrolu či opravu kanalizácie alebo odpadu? Ponúkame kompletný servis kanalizácie cez revízie, opravy, rekonštrukcie až po nové domové prípojky či výstavby kanalizácie v Bratislave a okolí.

Spoľahlivé inštalatérske služby zabezpečujú bezproblémový chod akejkoľvek domácnosti. Pre mnohých ľudí sú upchaté odtoky, prípadne iné problémy s potrubím úplnou nočnou morou. Účinné čistenie a opravy kanalizácie môžu vykonávať len profesionálni inštalatéri. To vysvetľuje, prečo majitelia domov alebo podnikov potrebujú kontaktovať špecializovaného odborníka, aby skontroloval a vyriešil problém s kanalizáciou.

Oprava kanalizácie je jednou z najčastejšie požadovaných kanalizačných služieb, či už v domácnostiach alebo v komerčných budovách. Kanalizačné potrubie sa poškodí, keď zem zmrzne alebo sa posunie z dôvodu zosuvov alebo iných pohybov pôdy. Oprava kanalizačnej linky zahŕňa aj riešenie prasknutých alebo netesniacich potrubí. Kanalizačné potrubia tak nemôžu efektívne fungovať. V dôsledku toho by sa mali havarijné opravy kanalizačnej siete začať ihneď po zistení problému. Oprava kanalizácie je činnosť, ktorá si vyžaduje vysoko profesionálneho a kvalifikovaného odborníka.

Bezvýkopové opravy – sanácie potrubia

Väčšina závad ako napríklad praskliny, trhliny alebo zlomy v potrubí sa dobre opravujú bezvýkopovou opravou krátkou sanačnou vložkou. Tak sa zamedzí úniku splaškovej vody z potrubia a zlepší hydraulické pomery v mieste opravy kanalizácie. Korene v potrubí je pred samotnou opravou potrebné vyfrézovať. Ak sú závady rozsiahlejšie, je lepšie opraviť potrubie stavebne. Mechanickému odstráneniu nečistôt pevným predmetom priamo v potrubí sa nevyrovná žiadna iná metóda ako je krtkovanie. Toto čistenie je tak vhodné nielen pri havarijných stavoch, ale aj ako najefektívnejšia ochrana pred upchatím.

Kde iné firmy nedokážu utesniť potrubný spoj, kanalizačnú prípojku, prasklinu alebo nahradiť chýbajúcu časť potrubia, sme tu my, aby sme vykonali kvalitnú opravu vašej kanalizácie. VKK nepozná žiadnu prekážku v správnom fungovaní kanalizácie!