Skip to content

V MNOHÝCH PRÍPADOCH MÔŽE RAKOVINA VIESŤ K DRASTICKÉMU ÚBYTKU HMOTNOSTI.


Patologické vychudnutie ( kachexia ) môže byť spôsobené nechutenstvom, malabsorpciou spôsobenou nádorom, ale aj nervozitou, možnými vedľajšími účinkami spojenými s ochorením alebo onkologickou liečbou (napr. hnačka, nevoľnosť, vracanie, zápal sliznice a pod. ) . Strata hmotnosti môže oddialiť hojenie, zhoršiť kvalitu života alebo ovplyvniť začatie alebo pokračovanie protirakovinovej liečby.

Užívanie produktovej rady Avemar – ktorej aktívna zložka prírodného pôvodu, fermentovaný extrakt z pšeničných klíčkov – sa odporúča aj v prípade patologického chudnutia, ku ktorému dochádza počas choroby. Tieto tvrdenia boli dokázané v rámci vedeckých výskumov a karentovaných časopisoch. 

 

Karentovaný časopis je vedecký časopis registrovaný a spracúvaný službou ISI Current Contents a vyhľadateľný v niektorej z tematických sérií Current Contents Connect, ktoré sú dostupné v rámci portálu Web of Knowledge. Spravidla ide o recenzovaný, vedecky vyššie hodnotený časopis.

Termín sa na Slovensku vyskytuje najmä ako vymedzenie okruhu časopisov požadovaných pri vykazovaní publikačnej činnosti vedeckých pracovníkov. V Česku sa používa skôr termín impaktovaný časopis.

Zdroj pre odstavec „karentovaný časopis“ je Wikipedia