Nová známka od Slovenskej pošty: 100. výročie Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku

Zemská hasičská jednota na Slovensku bola založená 6.8.1922 v Trenčíne. Jej sídlom sa stal Turčiansky Sv. Martin. Prvým zemským veliteľom bol na ustanovujúcom zjazde zvolený Vojtech Nemák a prvým námestným veliteľom sa stal Miloslav Schmidt, ktorého v roku 1926 zvolilo valné zhromaždenie Zemskej hasičskej jednoty za zemského veliteľa.Hlavnou úlohou Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku bola […]